سؤال ازشما،پاسخ از ما


دوستان عزیز٬ سوالات شما در باره موضوعات مختلف مرتبط با خدا٬ جهان٬ زندگی و مسیحیت به همراه پاسخ آن ازطرف کشیش کلیسای فلادلفیا در این صفحه درج می گردد.

تماس باما ازطریق نامه٬ تلفن و ایمیل میسر میباشد. برای دیدن صفحه تماس باما لطفا اینجا کلیک کنید.


در کتاب پیدایش آمده است که خدا آدم را بصورت خود آفرید. منظور از این گفتار چیست؟ آیا خدا هم مانند انسان به اعضا و جوارح نیاز دارد؟

 در کتاب پیدایش باب ١ آیه ٢٧ آمده است "پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید." واضح است که تشبیه انسان به خدا از لحاظ مادی (فیزیکی) بیمعناست، برای اینکه خداوند روح است و بدن انسانی ندارد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب ٤ آیه ٢٤ می فرماید: "خدا روح است و هرکه او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد."

منظور از این آیه این است که آدم در خصوصیات خود بازتاب شکوه و جلال خداوند است. برای مثال، قدرت درک و استدلال انسان، خلاقیت، سخن گفتن و تصمیم و ارادۀ او بازتابی از تصویر خداوند است. انسان هیچگاه نمی تواند کاملا شبیه خدا گردد چون خدا خالق و پروردگار ما است و از ما برتر است. اما انسان این توانایی را دارد که جلال و شکوه خداوند را از طریق خصوصیات خود از قبیل عشق، محبت، صبر، رحم، دلسوزی، بخشش و وفاداری نمایان سازد.

آیا در کتاب مقدس از محمد پیامبر اسلام نامی برده شده است؟

 دوست عزیز، در کتاب مقدس مسیحیان هیچ نامی از محمد پیامبر اسلام ذکر نشده است. درواقع با آمدن خداوند در جسم انسانی برروی زمین و مصلوب گردیدن او برای گناهان ما دیگر نیازی به شریعت نیست. برطبق کلام خداوند هیچ انسان نیکوکار و بی گناهی در دنیا یافت نمی شود. در حقیقت تمام مردم دنیا دربرابر تخت داوری خداوند و پاکی و الوهیت او مقصر و محکومند و با اجرای شرییعت و احکام دینی هیچکس نمی تواند رضایت خدا را حاصل کند. درواقع هرچه شریعت رابدانیم بیشتر پی میبریم که آن را زیر پا گذارده ایم. شریعت فقط چشمان مارا باز می کند تا گناهان خود را ببینیم.

عیسی مسیح خداوند در بدنی انسانی به این دنیا آمد تا با مصلوب شدن خود بار گناهان ما را متحمل شود و غضب و داوری خدارا از ما برگرداند. نجات و رستگاری، نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات مذهبی، بلکه از کاری که عیسی مسیح برای ما انجام داد و ازایمانی که به او داریم بدست می آید. پس ما بوسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می کنیم و در حضور خدا بی گناه بحساب می آییم نه به سبب کارهای خوب یا انجام تشریفات مذهبی.
(برگرفته از کتاب رومیان باب ٣، آیات ٢٨،٢٧،٢٥،٢٠،١٩)

نکتۀ دوم اینکه در عهد عتیق (کتاب تورات یهودیان)، بیش از٣٠٠ پیشگویی دربارۀ عیسی مسیح ذکر شده است، در حالی که در عهدعتیق هیچ اشاره ای به محمد پیامبر اسلام نشده است. به عنوان نمونه در عهد عتیق به مکان، نسل و چگونگی تولد عیسی مسیح و حتی به واقعۀ به صلیب کشیده شدن او اشاره شده است. نکات زیر تنها نمونۀ کوچکی از پیشگوییهای است که در تورات دربارۀ مسیح آمده است:

"حال که چنین است خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره ای حامله شده، پسری بدنیا خواهد آورد و نامش را عمانوئیل خواهد گذاشت"(اشعیا ١٤:٥ به زبان عبری عمانوئیل یعنی خدا باماست).
"درآن روز، کَران کلمات کتابی را که خوانده شود خواهند شنید و کوران که در تاریکی زندگی کرده اند با چشمانشان خواهند دید"(اشعیا ١٨:٢٩اشاره به معجزات عیسی مسیح).
"وقتی او بیاید چشمهای کوران را بینا و گوشهای کَران را شنوا خواهد کرد. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد ولال سرود خواهد خواند"(اشعیا ٦،٥:٣٥ اشاره به معجزات عیسی مسیح).